In 2017 organiseren we drie Oasedagen, speciaal voor werkzoekenden. Een pilot in juni 2016 bewees dat er behoefte is aan deze dagen.

Een Oasedag is een dag apart, om stil te zijn en in stilte op zoek te gaan naar wat God te zeggen heeft. De dag begint met een inleiding op het thema. Er zijn een paar groepsmomenten, afgewisseld met ruime tijd om alleen te zijn. Deelnemers gaan met een gerichte opdracht de stilte in. De dagen zijn op 19 januari, thema: Van zandkorrel tot parel, 11 mei: Samen schatgraven en 5 oktober: Een schat in aarden vaten.

Leidinggevend diacones Zr. Greet Verhoeven: “Als iemand zijn of haar baan kwijtraakt, kan dat veel impact hebben. Je kunt gaan twijfelen aan jezelf en je capaciteiten. Je kunt je uitgerangeerd voelen en gedachten krijgen als: 'Wie zit er op mij te wachten, ben ik nog wel van betekenis en wat zegt mijn omgeving ervan?’ En wat doet het met je beeld van God? Deze Oasedagen helpen deelnemers om in Bijbels licht om te gaan met hun situatie en hoopvol naar de toekomst te kijken. “

De kosten voor deze dag bedragen € 25,-. Mocht dit een probleem zijn, dan kunt u contact opnemen.

Als je niet gelooft, kom je dáár wel tot geloof!’ zei ik tegen mijn moeder toen ik bij de diaconessen in verpleeghuis de Hemelse Berg in Oosterbeek werkte. Zij hadden iets wat ik niet had: een persoonlijke relatie met de Heer. In 1982 besloot ik in te treden. zr. Ina