Zendings-Diaconessenhuis Bethanië in Amerongen introduceert een nieuwe vorm van retraite in 2017. Mensen die op zoek zijn naar stilte en rust, zijn welkom voor een zogeheten thema-retraite.

Bij een thema-retraite doen mensen mee met het dag ritme van de diaconessen. Ze kiezen een van de vijf thema’s, waar ze de hele week mee bezig zijn. Ze wonen gebedsmomenten bij in de speciale gebedsruimte Patmos en maken stiltewandelingen. Een gesprek met een diacones behoort tot de mogelijkheden. Net zoals Jezus in de stilte het contact met Zijn Vader zocht, zo is het de bedoeling dat mensen tijdens een thema-retraite hun relatie met God versterken. Hierbij is de Bijbel het uitgangspunt.

Hoofd gastenverblijf zr. Gerda Bieshaar: “Veel mensen zijn in deze hectische samenleving op zoek naar stilte en rust. Ons gastenverblijf voorziet al jaren in deze behoefte. We merken dat velen van hen behoefte hebben aan meer houvast tijdens hun retraite. Met deze daginvulling hopen we mensen iets bijzonders mee te kunnen geven.”

De thema-retraites zijn op 5 momenten in het jaar te boeken van maandag t/m vrijdag en kost € 239,- all-in.

Als je niet gelooft, kom je dáár wel tot geloof!’ zei ik tegen mijn moeder toen ik bij de diaconessen in verpleeghuis de Hemelse Berg in Oosterbeek werkte. Zij hadden iets wat ik niet had: een persoonlijke relatie met de Heer. In 1982 besloot ik in te treden. zr. Ina