dorpsakker de parel

Vacature begeleider(s) werkochtend

Wie zijn wij?

Dorpsakker De Parel is een ecologische moes- en pluktuin gestart op initiatief van het Zendings-Diaconessenhuis “Bethanië" te Amerongen, waar het motto: “Ontvangen en doorgeven met hart en handen” centraal staat. De doelstelling van Dorpsakker de Parel is om samen te werken en te bouwen aan een mooie ecologische (moes)tuin, waar plaats is voor ontmoeting, zinvolle dagbesteding en re-integratie. En daarnaast om inkomsten in natura te creëren met en voor mensen zonder werk en mensen die het minimaal hebben om zo groei en ontwikkeling van eigen kracht te stimuleren.

Voor de begeleiding van de tuinierders bij het uitvoeren van de teeltwerkzaamheden zoeken wij:

  • Ervaren ecologisch (moes) - tuinierders met hart voor mensen
  • Taken van de begeleider werkochtend:
  • Als onderdeel van team van werkochtend-begeleiders
  • Ben je eerste aanspreekpunt en begeleid je een groepje van 5-8 deelnemers bij het uitvoeren van de geplande tuinwerkzaamheden op een van de drie werkochtenden.
  • Je zorgt voor een koffie/theemoment.
  • Je zorgt voor een verslagje en een goede communicatie met de andere werkgroep-begeleider(s).
  • Je ziet toe op een goed verloop van de tuinactiviteiten en goede omgang met de materialen.
  • Je helpt mee met en hebt een creatieve bijdrage in het organiseren en bedenken van aanverwante activiteiten op en rond de tuin.

Profiel:

Wij zoeken mensen met kennis en praktijkervaring met het telen van groenten, fruit en bloemen op ecologisch verantwoorde wijze. Dit gecombineerd met een ruim hart voor mensen. U vindt het leuk en bent prima in staat om een stukje verantwoordelijkheid te dragen voor het goed verlopen van de werkochtend, zowel organisatorisch als op sociaal gebied. U bent iemand die met allerlei mensen goed om kan gaan, ongeacht hun achtergrond of levensovertuiging. U staat achter de missie en het motto van het Zendings-Diaconessenhuis “Bethanië” en wilt hier mede vorm aan geven via uw inzet voor Dorpsakker De Parel.

Voor deze functie ontvangt u vrijwilligersvergoeding, naar gelang het aantal uren van uw inzet.

Bent u diegene met groene vingers en is deze mooie taak iets voor u?

Laat het weten en stuur een mail met motivatie naar: o.v.v. vacature begeleider werkochtend, ten name van Liesbeth van den Berge. Sluitingsdatum: 21 maart 2017!

U kunt ook bellen voor meer informatie met Liesbeth van den Berge 06-41130940.

Website Dorpsakker De Parel http://www.zdh.nl/regionaal/dorpsakker

 

 

 

Wil je open solliciteren? Stuur je brief met CV naar : 

Gemeenschap van Zendings-Diaconessen in Nederland
t.a.v. zr. Greet Verhoeven
Jan van Zutphenweg 4
3958  GE Amerongen
of via mail:

Diaconie kan uit heel simpele daden bestaan die de deur naar het hart van de ander doen opengaan. zr. Dorien