Agenda

Op de Parel, samen met Kringloop Goed Zo, Holleweg 35
Diverse kramen met interculturele hapjes, groente & fruit
schilderworkshop, bloemschikken 

Thema: Een schat in aarden vaten 

Thema: Heilzaam omgaan met verlies en rouw

Volg het dagritme van de diaconessen waarbij
een thema centraal staat

 Thema: Kwetsbaar en toch veilig

Thema: Het niet-gastvrije Sodom, o.l.v. drs. Nico van der Voet

Diacones worden is geen beroep, het is een roeping. Je kiest niet voor werk van negen tot vijf, maar voor een levenswijze, waarbij je al je tijd en talenten in dienst stelt van God. zr. Anneke