De diaconessen zijn actief betrokken bij de bevolking van Amerongen. Ze maken deel uit van het Sociaal Vangnet, zoeken mensen thuis op en ondersteunen daar waar nodig. Verdere projecten zijn:

  • Dorpsakker De Parel, een ecologische moestuin vóór en door Amerongers. 
  • Taallessen, gespreksgroepen en cursussen voor migranten
  • Leuke en inspirerende activiteiten voor kinderen 1x per maand
    Tieners van groep 8 kunnen terecht bij jeugdclub ‘Dieper’
    Dieper+ is bedoeld voor tieners die in klas 1/2 van de middelbareschool zitten
  • 't Hoekje: Originele en betaalbare cadeau-artikelen in onze creatieve hoek. 

 

 

Ik was 16 jaar toen ik mijn leven in Gods hand legde. Ik zette als het ware mijn handtekening onder een leeg vel papier: 'Heer, vult U het maar in'. Zo werd ik naar het Zendings-Diaconessenhuis geleid. Het heeft mijn leven rijk en avontuurlijk gemaakt. zr. Irene Brunsveld