De diaconessen zijn actief betrokken bij de bevolking van Amerongen. Ze maken deel uit van het Sociaal Vangnet, zoeken mensen thuis op en ondersteunen daar waar nodig. Verdere projecten zijn:

  • Dorpsakker De Parel, een ecologische moestuin vóór en door Amerongers. 
  • Taallessen, gespreksgroepen en cursussen voor migranten
  • Leuke en inspirerende activiteiten voor kinderen 1x per maand
    Tieners van groep 8 kunnen terecht bij jeugdclub ‘Dieper’
    Dieper+ is bedoeld voor tieners die in klas 1/2 van de middelbareschool zitten
  • 't Hoekje: Originele en betaalbare cadeau-artikelen in onze creatieve hoek. 

 

 

Diacones worden is geen beroep, het is een roeping. Je kiest niet voor werk van negen tot vijf, maar voor een levenswijze, waarbij je al je tijd en talenten in dienst stelt van God. zr. Anneke