Oorsprong

In Oost-Pruisen vindt in de 19e eeuw een opwekking plaats. Grote groepen jonge meisjes stellen hun leven in dienst van God. Op 20 oktober 1899 wordt het eerste Zendings-Diaconessenhuis geopend in Borken, West-Duitsland. In dit huis vestigen zich een groot aantal jonge diaconessen, die in woord en daad het evangelie verkondigen.

Nieuwbouw

Zuster Johanna Bock geeft leiding aan de diaconessen in Amerongen. In de vooroorlogse tijd groeit het aantal gasten die allerlei conferenties, o.a. met Johannes de Heer, bijwonen. Het huis blijkt al snel te klein. De zusters staan geregeld hun kamers af aan de gasten. Ze slapen zelf op stromatrassen op de zolder. In 1938 wordt er een uitbouw gemaakt.

Koninklijke onderscheiding

In 1955 wordt zuster Johanna Bock benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Dit voor haar inzet voor vriend en vijand tijdens de oorlog. In deze periode zijn veel diaconessen op verschillende buitenposten werkzaam. In 1962 krijgen de zusters voor het eerst een eigen opleiding tot ziekenverzorgster. In 1978 draagt zuster Johanna de leiding van de zustergemeenschap uiteindelijk over aan zuster Francine van der Meer. 

Veel verandering

De periode 1980 – 2010 brengt veel verandering met zich mee. In 1980 wordt zuster Johanna, na 66 jaar diacones te zijn geweest, thuisgehaald door haar Heer.

Nieuwe tijden

Vanaf 1978 worden langzaamaan de buitenposten om diverse redenen gesloten of afgestoten. Ondanks al deze moeilijke tijden, is er toch een lichtpuntje. In 1985 vindt de inwijding plaats van het nieuwe Moederhuis in Amerongen en in 1984 wordt in Rubengera (Rwanda) een zustergemeenschap met de naam Abaja ba Kristo (=dienaressen van Christus) gesticht. Verrassend genoeg wordt in 1995 ook weer een nieuwe post opgezet: ’t Arendsnest in Amsterdam. ’t Arendsnest biedt pastorale en psychosociale hulp aan mannen en vrouwen tussen 20 en 45 jaar.

Ik was 16 jaar toen ik mijn leven in Gods hand legde. Ik zette als het ware mijn handtekening onder een leeg vel papier: 'Heer, vult U het maar in'. Zo werd ik naar het Zendings-Diaconessenhuis geleid. Het heeft mijn leven rijk en avontuurlijk gemaakt. zr. Irene Brunsveld