Oorsprong

In Oost-Pruisen vindt in de 19e eeuw een opwekking plaats. Grote groepen jonge meisjes stellen hun leven in dienst van God. Op 20 oktober 1899 wordt het eerste Zendings-Diaconessenhuis geopend in Borken, West-Duitsland. In dit huis vestigen zich een groot aantal jonge diaconessen, die in woord en daad het evangelie verkondigen.

Johanna Bock

JohannaBockIn 1923 komt de Duitse zuster Johanna Bock naar Nederland. Zij houdt overal in Nederland EC-samenkomsten (Jeugdbond voor Ernstig Christendom). Een groot deel van de vrouwen die deze samenkomsten bijwonen, wordt diacones. Zij gaan wonen in het Zendings-Diaconessenhuis in Amerongen, dat op 1 mei 1935 wordt geopend.

Activiteiten

De diaconessen leggen zich toe op kinder- en jeugdwerk, ze verplegen chronisch zieke ouderen en zijn actief in kraam- en wijkverpleging.

Terug

Ik weet niet hoe het Zendings-Diaconessenhuis er over twintig jaar zal uitzien. Liever leef ik bij de dag. Telkens ben ik weer verwonderd dat we nog zo veel mensen in aanraking mogen brengen met het evangelie.zr. Dorien