Oorsprong

In Oost-Pruisen vindt in de 19e eeuw een opwekking plaats. Grote groepen jonge meisjes stellen hun leven in dienst van God. Op 20 oktober 1899 wordt het eerste Zendings-Diaconessenhuis geopend in Borken, West-Duitsland. In dit huis vestigen zich een groot aantal jonge diaconessen, die in woord en daad het evangelie verkondigen.

Johanna Bock

JohannaBockIn 1923 komt de Duitse zuster Johanna Bock naar Nederland. Zij houdt overal in Nederland EC-samenkomsten (Jeugdbond voor Ernstig Christendom). Een groot deel van de vrouwen die deze samenkomsten bijwonen, wordt diacones. Zij gaan wonen in het Zendings-Diaconessenhuis in Amerongen, dat op 1 mei 1935 wordt geopend.

Activiteiten

De diaconessen leggen zich toe op kinder- en jeugdwerk, ze verplegen chronisch zieke ouderen en zijn actief in kraam- en wijkverpleging.

Terug

Toen ik 22 jaar was, besloot ik in te treden. Mijn dominee vond het niet bij me passen, gezien mijn karakter: “Je bent er veel te vrij en te direct voor”. Ik weet nu dat ik destijds de juiste keuze maakte, want ik ben nu al meer dan 45 jaar diacones. zr. Ingrid