Koninklijke onderscheiding

In 1955 wordt zuster Johanna Bock benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Dit voor haar inzet voor vriend en vijand tijdens de oorlog. In deze periode zijn veel diaconessen op verschillende buitenposten werkzaam. In 1962 krijgen de zusters voor het eerst een eigen opleiding tot ziekenverzorgster. In 1978 draagt zuster Johanna de leiding van de zustergemeenschap uiteindelijk over aan zuster Francine van der Meer. 

Evangelisatie en zending

Zuster Francine zorgt ervoor dat er een grotere nadruk komt op evangelisatie en zending. Daarnaast bereikt ze dat er meer openheid komt naar andere kerkgenootschappen dan alleen de Nederlandse Hervormde Kerk. Ook komt er meer aansluiting bij de inwoners van het dorp Amerongen. Vooral de benoeming van ds. G. Kaastra in 1971 als predikant van het Zendings-Diaconessenhuis en in 1976 als eerste en enige huisvader van de diaconessen blijkt een goede beslissing.

Zorgcentrum Elim

Een mijlpaal is de bouw van zorgcentrum Elim bij het Zendings-Diaconessenhuis. Op 2 februari 1977 metselt zr. Johanna Bock een Bijbel in het fundament. Op 1 september 1978 vindt de officiële opening plaats. Elim is bedoeld voor gepensioneerde diaconessen en mensen die bij de diaconessengemeenschap betrokken zijn.

Terug

 

We willen echt een oase zijn van rust. Even uit de hectiek. Mensen voelen zich bij ons welkom, weten zich gezien. zr. Gerda, hoofd gastenverblijf