Veel verandering

De periode 1980 – 2010 brengt veel verandering met zich mee. In 1980 wordt zuster Johanna, na 66 jaar diacones te zijn geweest, thuisgehaald door haar Heer.

Nieuwe tijden

Vanaf 1978 worden langzaamaan de buitenposten om diverse redenen gesloten of afgestoten. Ondanks al deze moeilijke tijden, is er toch een lichtpuntje. In 1985 vindt de inwijding plaats van het nieuwe Moederhuis in Amerongen en in 1984 wordt in Rubengera (Rwanda) een zustergemeenschap met de naam Abaja ba Kristo (=dienaressen van Christus) gesticht. Verrassend genoeg wordt in 1995 ook weer een nieuwe post opgezet: ’t Arendsnest in Amsterdam. ’t Arendsnest biedt pastorale en psychosociale hulp aan mannen en vrouwen tussen 20 en 45 jaar.

Kortverband-diacones

In 2000 maakt de zustergemeenschap een bewogen tijd door en dit leidt tot een herbezinning van de tot nu toe gevaren koers. Gezien de veranderende maatschappij en het nog kleine aantal actieve zusters in de gemeenschap wordt nagedacht over de mogelijkheid tot het aantrekken van kortverband-diaconessen. Dit blijkt uiteindelijk een goed initiatief. Zo krijgt de zustergemeenschap vanaf 2008 versterking van drie jonge vrouwen. In 2009 fuseert ‘t Arendsnest met Stichting Timon.

Met het oog op de toekomst

Met het oog op de toekomst heeft zuster Johanna bij het veertig jarig jubileum van de gemeenschap gezegd (en dit geldt nu nog steeds): ‘Als wij op ons zelf zouden zien en op eigen kracht zouden vertrouwen, zouden wij niet ver komen. Maar daar staat Jezus en Hij zegt door Zijn Woord: 'Heb Ik u niet gezegd, dat gij indien gij gelooft, de heerlijkheid Gods zien zult?' Indien gij gelooft! Dáár komt het op aan. Geloof is de zekerheid, die wij nodig hebben om niet op storm en golven te zien, maar de stap op de golven te wagen in het vertrouwen op Hem, die Zijn woord houdt.’

Terug

Ik was 16 jaar toen ik mijn leven in Gods hand legde. Ik zette als het ware mijn handtekening onder een leeg vel papier: 'Heer, vult U het maar in'. Zo werd ik naar het Zendings-Diaconessenhuis geleid. Het heeft mijn leven rijk en avontuurlijk gemaakt. zr. Irene Brunsveld