Aanmelden 80-jarig jubileum 9 mei 2015

Ja, ik kom/wij komen naar het Jubileumfeest van de Zendings-Diaconessen
op 9 mei 2015 van 10.00-16.00 uur.

 

Diaconie kan uit heel simpele daden bestaan die de deur naar het hart van de ander doen opengaan. zr. Dorien