Agenda

Een dag van ontmoeting, afscheid van het oude gebouw en zo mogelijk een kijkje in het nieuwe pand.

ZDH reünie zaterdag 9 juni 2018

Ik weet niet hoe het Zendings-Diaconessenhuis er over twintig jaar zal uitzien. Liever leef ik bij de dag. Telkens ben ik weer verwonderd dat we nog zo veel mensen in aanraking mogen brengen met het evangelie.zr. Dorien