Agenda

Spreker: ds. Panc Vermaat

Een paar dagen in de stilte met één thema

Thema: Aangespoord door Zijn liefde In het gewone bijzonder

Thema: Leer van Mij

Spreker: ds. Hans Maat

Thema: Wie hoopt, leeft al in de toekomst

Thema: Onze tijden zijn in Zijn hand

Spreker: dhr. Kees Brouwer

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen bij de zusters in Rwanda!

Een dag van ontmoeting, afscheid van het oude gebouw en zo mogelijk een kijkje in het nieuwe pand.

Als je niet gelooft, kom je dáár wel tot geloof!’ zei ik tegen mijn moeder toen ik bij de diaconessen in verpleeghuis de Hemelse Berg in Oosterbeek werkte. Zij hadden iets wat ik niet had: een persoonlijke relatie met de Heer. In 1982 besloot ik in te treden. zr. Ina