Agenda

Thema: Jezus, de Weg

Thema: 'Ik sta aan de deur en Ik klop' olv dhr. Jacques Brunt

Thema: 'De Heer is mijn licht'

Ik weet niet hoe het Zendings-Diaconessenhuis er over twintig jaar zal uitzien. Liever leef ik bij de dag. Telkens ben ik weer verwonderd dat we nog zo veel mensen in aanraking mogen brengen met het evangelie.zr. Dorien