Inleiding
De Gemeenschap van Zendings-Diaconessen in Nederland is een kerkgenootschap en is derhalve aangemerkt door de belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarnaast heeft de Gemeenschap van Zendings-Diaconessen een steunstichting in het leven geroepen om het werk van de zusters naar buiten toe bekendheid te geven en geld te werven voor activiteiten van de gemeenschap: de Stichting Vrienden van de Gemeenschap van Zendings-Diaconessen in Nederland. Deze stichting heeft ook een ANBI-status.

Giften, erfenis & legaat
Door deze ANBI-status zijn giften aan de Gemeenschap van Zendings-Diaconessen in Nederland en de stichting Vrienden van de Gemeenschap van Zendings-Diaconessen in Nederland aftrekbaar. U kunt de Gemeenschap van Zendings-Diaconessen in Nederland benoemen als (mede) erfgenaam. De Gemeenschap ontvangt dan bij overlijden (een deel van) uw nalatenschap. Ook een legaat behoort tot de mogelijkheden. Een legaat is een vooraf beschreven bedrag of (on)roerende zaak uit uw nalatenschap, bijvoorbeeld een geldbedrag of een collectie boeken. Over de erfenis en het legaat hoeft geen belasting te worden betaald. Erfenissen en legaten worden vastgelegd in een testament. Voor vragen kunt u contact opnemen met een notaris bij u in de buurt.

Verantwoording
Aan de status van Algemeen Nut Beogende Instelling is ook de verplichting tot publieke verantwoording verbonden. Dat doen wij op deze pagina.


Naam: Gemeenschap van Zendings-Diaconessen in Nederland

RSIN: 0087 34 197

Contactgegvens:

Allemanswaard 2
3958 KA Amerongen
0343 – 723 780
info@zdh.nl

Doelstelling: Statuten

Beleidsplan: Beleidsplan 2018 - 2019

Beloningsbeleid: Het bestuur van de Gemeenschap van Zendings-Diaconessen in Nederland wordt gevormd door de diaconessen t/m 75 jaar, aangevuld met 2 leden van buiten de Gemeenschap. De bestuurders ontvangen vanuit de Gemeenschap geen beloning, onkosten worden betaald vanuit de gemeenschap van Zendings-Diaconessen. De zusters leven in gemeenschap van goederen. Voor persoonlijke uitgaven ontvangen zij een maandelijkse vergoeding. Op dit moment zijn er geen medewerkers in dienst.

Verslag van activiteiten:

Staat van baten en lasten (inclusief toelichting):


Naam: Stichting Diacones Francine van der Meer

RSIN: 8167 55 115

Contactgegvens:

Allemanswaard 2
3958 KA Amerongen
0343 – 723 780
info@francinevandermeer.nl

Doelstelling: Statuten

Beleidsplan: Beleidsplan 2018-2019

Beloningsbeleid: Het bestuur bestaat uit 5 personen. Op dit moment worden die rollen ingevuld door:

 • A. Koornneef, voorzitter
 • Diacones A. Kempers, secretaris
 • De heer P.J. Oudshoorn, penningmeester
 • Diacones G. Verhoeven, lid
 • De heer F. Hoogendijk, dagelijks bestuurder

M.u.v de dagelijks bestuurder ontvangen de bestuurders vanuit de stichting geen beloning. Voor medewerkers wordt de Arbeidsvoorwaardenregeling voor de kerkelijk werkers van de Protestantse Kerk in Nederland gehanteerd.

Verslag van activiteiten:

Staat van baten en lasten (inclusief toelichting):


Naam: Stichting Diaconale Leefgemeenschap Bethanië

RSIN: 8601 63 738

Contactgegvens:

Allemanswaard 2
3958 KA Amerongen
0343 – 723 780
info@leefgemeenschapbethanie.nl

Doelstelling: Statuten

Beleidsplan: Beleidsplan + Jaarplan 2019

Beloningenbeleid: Het bestuur bestaat uit 5 personen. Op dit moment worden die rollen ingevuld door:

 • B. Pekkeriet - Sikken, voorzitter
 • E. Gijsbertsen - Vogelaar, secretaris
 • J. Verschuure, penningmeester
 • J. van Meerveld, algemeen lid
 • bestuurslid, vacature

De bestuursleden ontvangen vanuit de stichting alleen een vergoeding voor gemaakte kosten. Voor medewerkers wordt de Arbeidsvoorwaardenregeling voor de kerkelijk werkers van de Protestantse Kerk in Nederland gehanteerd.

Verslag van activiteiten: 

 • Volgt (De stichting is pas opgericht op 21 juni 2019.)

Staat van baten en lasten (inclusief toelichting)

 • Volgt (De stichting is pas opgericht op 21 juni 2019.)

 

 

Het is onze opdracht om erop uit te gaan. Er is zoveel nood in de wereld. We willen God dienen door onze naaste te dienen.Zr. Ina