Inleiding
De Gemeenschap van Zendings-Diaconessen in Nederland is een kerkgenootschap en is derhalve aangemerkt door de belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarnaast heeft de Gemeenschap van Zendings-Diaconessen een steunstichting in het leven geroepen om het werk van de zusters naar buiten toe bekendheid te geven en geld te werven voor activiteiten van de gemeenschap: de Stichting Vrienden van de Gemeenschap van Zendings-Diaconessen in Nederland. Deze stichting heeft ook een ANBI-status.

Giften, erfenis & legaat
Door deze ANBI-status zijn giften aan de Gemeenschap van Zendings-Diaconessen in Nederland en de stichting Vrienden van de Gemeenschap van Zendings-Diaconessen in Nederland aftrekbaar. U kunt de Gemeenschap van Zendings-Diaconessen in Nederland benoemen als (mede) erfgenaam. De Gemeenschap ontvangt dan bij overlijden (een deel van) uw nalatenschap. Ook een legaat behoort tot de mogelijkheden. Een legaat is een vooraf beschreven bedrag of (on)roerende zaak uit uw nalatenschap, bijvoorbeeld een geldbedrag of een collectie boeken. Over de erfenis en het legaat hoeft geen belasting te worden betaald. Erfenissen en legaten worden vastgelegd in een testament. Voor vragen kunt u contact opnemen met een notaris bij u in de buurt.

Verantwoording
Aan de status van Algemeen Nut Beogende Instelling is ook de verplichting tot publieke verantwoording verbonden. Dat doen wij op deze pagina.


Naam: Gemeenschap van Zendings-Diaconessen in Nederland

RSIN: 0087 34 197

Contactgegvens:

Jan van Zutphenweg 4
3958 GE Amerongen
0343 – 723 780
secretariaat@zdh.nl

Doelstelling: Statuten

Beleidsplan: Beleidsplan 2018 - 2019

Beloningsbeleid: Het bestuur van de Gemeenschap van Zendings-Diaconessen in Nederland wordt gevormd door de diaconessen t/m 75 jaar, aangevuld met drie leden van buiten de Gemeenschap. De bestuurders ontvangen vanuit de Gemeenschap geen beloning, onkosten worden betaald vanuit de gemeenschap van Zendings-Diaconessen.
De zusters leven in gemeenschap van goederen. Voor persoonlijke uitgaven ontvangen zij een maandelijkse vergoeding. De beloning van de medewerkers is geregeld in de cao Verpleging en Verzorgingstehuizen.

Verslag van activiteiten:

Staat van baten en lasten (inclusief toelichting):


Naam: Stichting Vrienden van de Gemeenschap van Zendings-Diaconessen in Nederland

RSIN: 8167 55 115

Contactgegvens:

Jan van Zutphenweg 4
3958 GE Amerongen
0343 – 723 780
secretariaat@zdh.nl

Doelstelling: Statuten

Beleidsplan: Beleidsplan 2018-2019

Beloningsbeleid: Het bestuur van de stichting wordt gevormd door de voorzitter van de gemeenschapsraad en de huisleiding van de Gemeenschap van Zendings-Diaconessen in Nederland. Op dit moment worden die rollen ingevuld door:
• De heer Adriaan Bos, voorzitter
• Diacones Greet Verhoeven, lid
• De heer Frans Hoogendijk, secretaris en penningmeester
De bestuurders ontvangen vanuit de stichting geen beloning. Onkosten worden betaald vanuit de Gemeenschap van Zendings-Diaconessen in Nederland.

Verslag van activiteiten:

Staat van baten en lasten (inclusief toelichting):

Toen ik 22 jaar was, besloot ik in te treden. Mijn dominee vond het niet bij me passen, gezien mijn karakter: “Je bent er veel te vrij en te direct voor”. Ik weet nu dat ik destijds de juiste keuze maakte, want ik ben nu al meer dan 45 jaar diacones. zr. Ingrid