Gemeenschap van Zendings-Diaconessen in Nederland

 

Adres

Allemanswaard 2
3958 KA Amerongen

Telefoon

Van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur via het nummer (0343) 723 780.

E-mail

info@zdh.nl

Bank

NL91 INGB 0000 134279

t.n.v. De Gemeenschap van Zendings-Diaconessen in Nederland, te Amerongen.

 

Waarom ik diacones ben? De liefde van Christus heeft mij gegrepen. Die liefde ontvangen en doorgeven met hart en handen, ervaar ik als mijn roeping. zr. Greet