Gemeenschap van Zendings-Diaconessen in Nederland

 

Adres

Allemanswaard 2
3958 KA Amerongen

Telefoon

Van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur via het nummer (0343) 723 780.

E-mail

info@zdh.nl

Bank

NL91 INGB 0000 134279

t.n.v. De Gemeenschap van Zendings-Diaconessen in Nederland, te Amerongen.

 

Diaconie kan uit heel simpele daden bestaan die de deur naar het hart van de ander doen opengaan. zr. Dorien