Gemeenschap van Zendings-Diaconessen in Nederland

 

Adres

Allemanswaard 2
3958 KA Amerongen

Telefoon

Van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur via het nummer (0343) 723 780.

E-mail

info@zdh.nl

Bank

NL91 INGB 0000 134279

t.n.v. De Gemeenschap van Zendings-Diaconessen in Nederland, te Amerongen.

 

Diacones worden is geen beroep, het is een roeping. Je kiest niet voor werk van negen tot vijf, maar voor een levenswijze, waarbij je al je tijd en talenten in dienst stelt van God. zr. Anneke