Wilt u ons financieel ondersteunen? Uw gift krijgt een goede bestemming!

Wij gebruiken uw gift voor:
evangelisatiewerk onder kinderen, jongeren, migranten etc. het diaconale fonds: steun aan hulpbehoevende gezinnen ondersteuning zendingsprojecten.

Uw gift aftrekbaar
Uw gift zien wij graag tegemoet op rekeningnummer NL91 INGB 0000 134279 t.a.v. Gemeenschap van Zendings-Diaconessen Nederland. Vermeld hierbij waarvoor u uw gift bestemt. Zendings-Diaconessenhuis Bethanië is een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat betekent dat uw giften aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

ANBI
Vanaf 1 januari 2014 zijn de regels voor ANBI’s aangescherpt. De wet vraagt ons om meer informatie op onze website openbaar te maken. Op deze pagina leest u hier meer over. Zendings-Diaconessenhuis Bethanië is de werknaam van ‘De Gemeenschap van Zendings-Diaconessen in Nederland’, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30274717. Het RSIN nummer 008734197. Deze naam en dit nummer kunt u nodig hebben als u een gift aan Zendings-Diaconessenhuis Bethanië wilt verantwoorden voor de belasting.

Bestuur
De gemeenschap van Zendings-Diaconessen wordt bestuurd door de Gemeenschapsraad. Die bestaat statutair uit alle diaconessen voor zover zij de 75-jarige leeftijd nog niet bereikt hebben, en daarboven uit twee of drie externe leden. Op dit moment zijn die externe leden: dhr. A.C. Bos (voorzitter), ds. P. Vermaat (waarnemend voorzitter) en dhr. P.J. Oudshoorn (penningmeester). De bestuursleden ontvangen geen beloning. De rol van secretaris wordt vervuld door Zr. Anneke Kempers. Voor de beloning van de medewerkers wordt de CAO VVT gevolgd.

Meer lezen?
Een samenvatting van onze activiteiten en een financieel overzicht, vindt u in de publieksversie van het jaarverslag 2015. Lees ook ons actuele beleidsplan
en bekijk de jaarcijfers over 2016.

Als je niet gelooft, kom je dáár wel tot geloof!’ zei ik tegen mijn moeder toen ik bij de diaconessen in verpleeghuis de Hemelse Berg in Oosterbeek werkte. Zij hadden iets wat ik niet had: een persoonlijke relatie met de Heer. In 1982 besloot ik in te treden. zr. Ina