oaseOasedagen vormen een onderbreking in het drukke leven van alledag. Een oasedag is een dag apart, om stil te zijn en in stilte op zoek te gaan naar wat God te zeggen heeft. Tijdens bijna de hele oasedag wordt gezwegen. Er zijn een paar groepsmomenten, afgewisseld met ruime tijd om alleen te zijn. U gaat met een gerichte opdracht de stilte in.

Elke oasedag heeft een eigen thema, waarmee we vanuit de bijbel aan de slag gaan. Deelnemers kunnen aan de oasedag een paar individuele stiltedagen koppelen. Download de flyer!

Oasedagen voor werkzoekenden
Bent u werkzoekend? Wees welkom op een van onze speciale Oasedagen voor werkzoekenden! Een baan kwijtraken kan veel impact hebben. U kunt gaan twijfelen aan uzelf en uw capaciteiten. En wat doet het met uw beeld van God? Deze Oasedag helpt u om in Bijbels licht om te gaan met uw situatie en hoopvol naar de toekomst te kijken. De kosten voor deze dag bedragen € 25,-. Mocht dit een probleem zijn, dan kunt u contact opnemen. Geïnteresseerd?

"Een Oasedag is echt een rustplaats in mijn vaak drukke bestaan.
Genoten van het heerlijke weer, de rustgevende tuin en de stiltewandeling in het bos.
Voor herhaling vatbaar!"      Geeske de Jong, april 2015

 Data 2018

Datum Thema Aanmelden
Donderdag 20 september Oasedag, speciaal voor mantelzorgers
Wie hoopt, leeft al in de toekomst
Nu aanmelden
Zaterdag 13 oktober Oasedag, speciaal voor alleengaanden
Effe bijtanken
Nu aanmelden

Praktische informatie

Max. aantal deelnemers 12
Prijs

€ 40,- incl. koffie/thee/lunch
Oasedagen voor werkzoekenden: € 25,-

Tijd 9.30-17.00 uur
Leiding zr. Greet Verhoeven en
Frans Hoogendijk

 

 

Diaconie kan uit heel simpele daden bestaan die de deur naar het hart van de ander doen opengaan. zr. Dorien