MigrantenWebsite2

Integreren
Migranten hebben een speciale plaats bij de diaconessen. Zij komen uit totaal andere culturen dan de onze. Zich aanpassen aan de Nederlandse cultuur is een hele uitdaging. De diaconessen organiseren speciaal voor hen taallessen, gespreksgroepen en leuke evenementen, zoals uitstapjes of de jaarlijkse Nieuwjaarsbijeenkomst.

Huisbezoeken
Migranten worden regelmatig aan huis bezocht; ook zijn er contacten met het Asielzoekerscentrum in Leersum en Overberg. Dit alles om te voorkómen dat vluchtelingen en asielzoekers in een sociaal isolement raken en hen te helpen om te integreren. De diaconessen doen dit vanuit de Bijbelse opdracht zich te bekommeren om ...'de vreemdeling die in uw poorten is...'

Coffeetalk
Gespreksgroep 1x per 3 weken op vrijdagochtend van 9.30-11.00 uur, sinds 1 september 2017 Coffeetalk genaamd. De Coffeetalk is bedoeld voor vrouwen en mannen, Nederlanders en nieuwe Nederlanders. Doel is om elkaar te ontmoeten en dingen over elkaars culturen uit te wisselen.

Elke keer is er een thema, zoals een workshop 'sieraden maken', praten over opvoeding van kinderen, of iets over EHBO. De deelnemers dragen zelf de thema's aan. Als je migrant bent, een mooie gelegenheid om verder te integreren en je Nederlands te verbeteren!

Op de tussenliggende vrijdagen zijn er schrijflessen. Gevorderde deelnemers leren over de juiste spelling en gaan oefenen met brieven en e-mails schrijven.

Data najaar 2018
vrijdag   31 augustus
zaterdag 8 september Open Monumentendag
vrijdag 21 september
vrijdag 12 oktober
vrijdag 26 oktober  Ouder-kind excursie
vrijdag 9 november
vrijdag 30 november
donderdag 20 december Kerstviering & lunch

“Die twee uurtjes praten betekenen veel voor me. Je leert mensen uit de buurt beter kennen en kunt ervaringen delen over het leven in Nederland. Dat helpt me om me beter thuis te voelen."    Sahar Alkuri

Taallessen 2018
- Elke vrijdagmiddag van 13.30-15.30 uur 
De taallessen zijn gratis. Ze zijn bedoeld voor migranten die in Amerongen e.o. wonen of uit het AZC komen. 
Wil je Nederlands leren? Meer informatie bij Corry Eilander, migrantenwerker, tel. 0343-723 780 of via mail c.eilander@zdh.nl.

Computerlessen
Je computervaardigheden verbeteren? Meld je aan voor onze gratis computerlessen. Cursisten leren meer over Word en Excel.
Inschrijven bij Corry Eilander, migrantenwerker,tel. 0343-723 780 of via mail c.eilander@zdh.nl.

Al Massira cursus
Al Massira is een cursus, speciaal voor moslims, om hen aan de hand van filmfragmenten te laten nadenken over de verhalen uit de Bijbel in een Arabische context. Voor meer informatie over de cursus, zie http://almassira.jouwweb.nl/

 

Als je niet gelooft, kom je dáár wel tot geloof!’ zei ik tegen mijn moeder toen ik bij de diaconessen in verpleeghuis de Hemelse Berg in Oosterbeek werkte. Zij hadden iets wat ik niet had: een persoonlijke relatie met de Heer. In 1982 besloot ik in te treden. zr. Ina