Doelstelling

De stichting Vrienden van de gemeenschap van Zendings-Diaconessen in Nederland is een zogenaamde steunstichting; opgericht en bedoeld om het werk van de gemeenschap van Zendings-Diaconessen te steunen. Dat doet de stichting door legaten te ontvangen van mensen die in hun leven de stichting als erfgenaam hebben aangewezen.

Erfenis & legaat
U kunt de Gemeenschap van Zendings-Diaconessen in Nederland benoemen als (mede) erfgenaam. De Gemeenschap ontvangt dan bij overlijden (een deel van) uw nalatenschap. Ook een legaat behoort tot de mogelijkheden. Een legaat is een vooraf beschreven bedrag of (on)roerende zaak uit uw nalatenschap, bijvoorbeeld een geldbedrag of een collectie boeken.  Over de
erfenis en het legaat hoeft geen belasting te worden betaald. Erfenissen en legaten worden vastgelegd in een testament. Voor vragen kunt u contact opnemen met een notaris bij u in de buurt.

Daarnaast kan de gemeenschap van Zendings-Diaconessen in Nederland bepaalde activiteiten vanuit de stichting ondernemen die bedoeld zijn om het werk van de gemeenschap te ondersteunen. Voor de belastingdienst heeft deze stichting een ANBI-status. Om deze status te kunnen behouden, moet de stichting een aantal gegevens publiceren op internet. Dat doen we op deze pagina.

Het adres van de stichting is:
Jan van Zutphenweg 4
3958 GE Amerongen

RSIN-nummer: 816755115

Lees voor meer informatie het beleidsplan van de stichting. Hierin is ook opgenomen een verslag van de uitgeoefende activiteiten.
Lees ook het beleidsplan 2018-2019 van de Gemeenschap van Zendings-Diaconessen in Nederland. 

De verantwoording van gelden over het laatste kalenderjaar vindt u in het financieel jaarverslag

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door de voorzitter van de gemeenschapsraad en de huisleiding. Op dit moment worden die rollen ingevuld door:

  • De heer Adriaan Bos, voorzitter
  • Diacones Greet Verhoeven, lid
  • De heer Frans Hoogendijk, secretaris en penningmeester

De bestuurders ontvangen vanuit de stichting geen beloning. Onkosten worden betaald vanuit de gemeenschap van Zendings-Diaconessen. 

ZDH reünie zaterdag 9 juni 2018

Ik was 16 jaar toen ik mijn leven in Gods hand legde. Ik zette als het ware mijn handtekening onder een leeg vel papier: 'Heer, vult U het maar in'. Zo werd ik naar het Zendings-Diaconessenhuis geleid. Het heeft mijn leven rijk en avontuurlijk gemaakt. zr. Irene Brunsveld